Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs Dagblad som nu köpts av Sydsvenska Dagbladet (http://www.medievarlden.se/nyheter/2014/04/en-sorgens-dag) var den svenska extremhögerns allra viktigaste organ i Skåne under mellankrigstiden och krigsåren (bredvid avsomnade Lunds Dagblad) och i praktiken den officiella rösten för fascistiska Sveriges nationella förbund och dess lokalavdelning i Helsingborg Medborgarförbundet som regelmässigt erhöll 10-15% av rösterna i valen på 1930-40-talen (och så sent som 1946, d v s ett år EFTER kriget).

Helsingborg har alltid varit det viktigaste fästet för den (hög)borgerliga falangen av den svenska extremhögern i Skåne – lite som Landskrona fast omvänt. Landskrona är i stället den proletära extremhögerns stora fäste i Skåne – då liksom idag precis som i Helsingborg: På 1990-talet dominerade lokalpartiet Svensk Samling Helsingborgs extremhöger – idag har Svensk Samling gått upp i SD.

Sören Sommelius egen far Ove Sommelius, dåvarande ägare av Helsingborgs Dagblad, var en av Sveriges nationella förbunds mer namnkunniga medlemmar i Helsingborg ”när det begav sig” på 1930-40-talen. Ove har låtit mig få titta på faderns privatarkiv och särskilt det högerextrema material som denne lämnade efter sig, och där framgår det att stora delar av Helsingborgs elit var organiserade i Sveriges nationella förbund.

Under 1930-talet fanns även, förutom Sveriges nationella förbund, den radikala ungdomsorganisationen Fosterländsk Enad Ungdom i Helsingborg – ofta var dess uniformerade och våldsbenägna medlemmar helt enkelt barn till medlemmarna i Sveriges nationella förbund (d v s de var överklassbarn). Fosterländsk Enad Ungdom gick senare upp i lindholmspartiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom. Bland medlemmarna hittades bl a blivande författaren och akademiledamoten Per-Olof Sundman, blivande riksdagsledamoten Rolf Clarksson, blivande författaren Jenny Berthelius och blivande grevinnan af Wisborg Marianne Lindberg (som sydde Fosterländsk Enad Ungdoms paramilitära fascistuniformer) – fru till prins Lennart Bernadotte. Helsingborg har m a o alltid bidragit med viss glans till den svenska extremhögern.