Det nordiska vita skönhetsidealet

Marcus Priftis anmäler i dagens SvD Kultur Jeff Werners nya bok ”Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur” som handlar om hur svenskarna blev det vitaste av alla vita folk på jorden (detta ”superariska” kroppsideal/skönhetsideal blev både självbilden och bilden av svenskarna i världen) liksom delvis även om de svenska (visuella) rasstereotypernas ursprung (och syfte): http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/blaogt-blonda-feberdrommar_3419490.svd