Det vita Södermalm

DN skriver om den klassiska ”kontakthypotesen” som förenklat säger att vardaglig kontakt med minoriteter i form av att bo i samma kvarter gör majoritetsbefolkningen mindre benägen att vara s k ”intolerant” och känna s k ”främlingsfientlighet”: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/de-flesta-ar-som-vi

Södermalm är dock inte ett bra empiriskt exempel: det är inte en särskilt blandad och heterogen stadsdel utan har en övervägande vit, kristen och västerländsk befolkning. I de fyra församlingar som Södermalm utgörs av, Högalid, Katarina, Maria Magdalena och Sofia har ej mer än ca 16-17% utländsk bakgrund (andelen med utländsk bakgrund utgör i hela landet 27%), och av dessa har en absolut majoritet bakgrund i västerländska länder: de flesta har en eller två föräldrar som invandrat från t ex Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Polen, USA, Grekland och Norge, eller är så är de själva födda i dessa länder.

De utomvästerländska ursprungsländer som i huvudsak förekommer på Södermalm är Iran, Kina, Chile, Korea, Thailand, Colombia, Turkiet, Indien, Etiopien och Marocko, och en mycket stor del, kanske uppemot två tredjedelar, utgörs av adopterade och blandade med bakgrund i dessa länder, medan den resterande tredjedelen tenderar att vara skrivna i samma hushåll där det också bor vita, vilket indikerar att de lever i intimrelationer med varandra.

Vi talar också om mycket små siffror i absoluta tal: i Maria Magdalena församling bor t ex 80 invånare med bakgrund i Kina (och varav väldigt många är adopterade) och 42 invånare med bakgrund i Marocko, i Högalids församling bor 196 invånare med bakgrund i Iran och 51 invånare med bakgrund i Colombia, i Katarina församling bor 90 invånare med bakgrund i Korea, 74 invånare med bakgrund i Indien och 68 invånare med bakgrund i Etiopien (och varav den absoluta majoriteten är adopterade) och i Sofia församling slutligen bor 127 invånare med bakgrund i Chile, 81 invånare med bakgrund i Thailand och 72 invånare med bakgrund i Turkiet.

Totalt uppgår andelen med utomvästerländsk bakgrund på Södermalm till ca 7% (andelen med utomvästerländsk bakgrund i hela riket uppgår idag till ca 13%), vilket är andelen generellt i Stockholms innerstads samtliga församlingar, d v s Södermalm fungerar inte så bra som exempel för att testa den s k ”kontakthypotesen”. De flesta av Södermalmsinvånarna som har någon form av utomvästerländsk bakgrund, antingen för att de själva är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika, eller för att de har en eller två föräldrar som är födda där, är också adopterade och blandade eller lever i intimrelationer med vita Södermalmsbor.