Vilka ska de adopterade jämföras med?

DNs ledarskribent Sanna Birgersson skriver idag att de utlandsadopterade i Sverige borde jämföras med dem som blev kvar i ursprungsländerna i Tredje världen: implicit menar hon att det just utifrån den jämförelsen är ”irrelevant” om de utlandsadopterade begår självmord i mycket högre grad än alla andra grupper i landet, liksom att de drabbas av låga löner, arbetslöshet, bidragsberoende, psykisk ohälsa o s v. Birgersson menar att de negativa statistiska resultaten trots allt visar att det har gått bra för gruppen som helhet utifrån hur de hade haft det om de varit kvar i ursprungsländerna, och utifrån att de har blivit lämnade och övergivna – d v s de negativa resultaten kan i huvudsak förklaras med trauman som ägde rum i ursprungsländerna innan adoptionen (att förklara utlandsadopterades dåliga statistik med s k pre-adoptionsfaktorer är också den absolut dominerande hypotesen inom forskningen i Sverige):

http://www.dn.se/ledare/signerat/adoptioner-tragiken-finns-utanfor-statistiken