Adoptionsindustrins manipulerade och förfalskade identiteter

Danska Berlingske Tidende har de senaste dagarna publicerat en unik artikelserie om något som är helt tabu att tala om i Skandinavien p g a att regionen med Sverige i spetsen är världens ledande epicentrum för utlandsadoptioner och den del på jorden som adopterat absolut mest från de gamla kolonierna proportionellt sett i modern historia. Det handlar om det systematiska och normaliserade förfalskandet och manipulerandet av otaliga utlandsadopterades identiteter för att helt enkelt kunna göra dem ”adopterbara” juridiskt sett och även göra dem mer attraktiva för kunden i Väst.

http://www.b.dk/nationalt/eksperter-adoptioner-skal-vaere-mere-aabne-i-fremtiden

Både de korrupta ursprungsländerna i Tredje världen (=de som säljer de adopterade, d v s länder som Kina, Korea, Vietnam, Taiwan, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Indien, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Etiopien, Kenya, Liberia, Colombia, Brasilien, Ecuador, Bolivia, Guatemala o s v) och de rika mottagarländerna i Väst (=de som köper de adopterade, och där Sverige ligger i topp per capita tillsammans med grannländerna Danmark och Norge) måste nu en gång för alla (inkl. adoptionsbyråerna som opererar både i ursprungs- och mottagarländerna) sluta att förfalska de adopterades identiteter för att kunna göra dem juridiskt och kommersiellt adopterbara – de förvandlas nästan alltid till ”hittebarn”, ”barnhemsbarn”, ”föräldralösa” o s v utan att alltid ha varit det (förutom att de förvandlas till varor vilket betyder att adoption handlar om legaliserad och socialt och kulturellt accepterad människohandel). På grund av det systematiska förfalskandet av dokument förstörs ju oftast för alltid alla möjligheter för de adopterade att någonsin få veta något om sina familjehistorier (och de allra allra flesta adopterade vet dessutom inte ens om att deras identiteter är manipulerade).

http://www.b.dk/nationalt/foraeldreloes-paa-papiret

Det är en mänsklig rättighet att slippa få sitt födelsedatum ändrat (ibland t o m sitt födelseår, regeln är att allt görs för att göra barnet/varan yngre), sitt namn utbytt (oftast för alltid, utan ett någonsin få veta om vilket namn en bar från början), sin födelseort förfalskad (regel snarare än undantag) och sin familjehistoria manipulerad och i alltför många fall helt enkelt utraderad (för att försvåra/omöjliggöra all kontakt med ursprungsfamiljen för all framtid) bara för att upprätthålla brutala klassklyftor, förtryck av minoriteter och patriarkala strukturer i ursprungsländerna (en hög andel av de som adopteras bort är arbetar/underklass, tillhör inhemska minoriteter och är barn till ogifta) och för att tillfredsställa adoptionsbyråers giriga vinstbegär och västerlänningars omättliga behov av barn från de gamla kolonierna.

http://www.b.dk/nationalt/det-er-en-menneskeret-at-kende-sin-identitet