Om varför vi behöver jämlikhetsdata

Karim Jebari och Måns Magnusson kritiserar den rådande färgblinda antirasismen och argumenterar för att pröva jämlikhetsstatistik utifrån ras, etnicitet, religion, språk etc för att bättre kunna mäta minoriteternas situation i dagens Sverige, både i relation till varandra och till majoritetsbefolkningen: ”En antirasistisk statistisk revolution skulle på liknade sätt kunna synliggöra den diskriminering som det finns mycket anekdotisk evidens kring, men där omfattande empiri så ofta saknas. Genom att förhålla oss till världen som den faktiskt är, snarare än till hur den borde vara, kan vi förändra världen till det bättre.”: http://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2013-2/pdf/TPF_2013-2_002-018_jebari_magnusson.pdf

F ö – en rätt unik (i positiv mening, i alla fall enligt mig) ledare i frågan i en svensk dagstidning (UNT): ”Data gällande ras används för att främja jämlikhet”: http://www.unt.se/ledare/afrofobin-finns-kvar-aven-om-vi-blundar-2883793.aspx