Seung-bog Cho

Det är inte varje dag en kastas rakt in i 1900-talets våldsamma historia av imperier och kolonier: Träffade nyss dottern till Sveriges förste professor i japanska, professor Seung-bog Cho som föddes 1922 och växte upp i den japanska kolonin Manchukuo i nuvarande Kina. Hans familj hade tillsammans med tiotusentals andra koreaner utvandrat dit som bosättare inom det enorma japanska kolonialimperiet som under några år kom att täcka i praktiken hela Stillahavsregionen. Under kriget studerade han vid imperiets elituniversitet Tokyo Imperial University där även icke-japanska koloniala undersåtar var välkomna som studenter utifrån meriter. Professor Cho kom då i egenskap av filosofistudent och via professor Ito i kontakt med några av den japanska fascismens chefsideologer såsom baron Araki Sadao.

Efter kriget flytttade professor Cho till USA för fortsatta studier i Minnesota, men blev bryskt och brutalt utvisad under McCarthy-eran i och med Koreakrigets utbrott 1950 och p g a att han öppet kritiserade USAs inblandning i detta, och han hamnade därför i Sverige och i Uppsala som politisk flykting. I Uppsala kom han att arbeta på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, ironiskt nog bl a under docent Erik Grens chefsskap där – Gren var då en känd svensk indolog och asienforskare, och även organiserad fascist. På 1950-talet lärde professor Cho även känna Michel Foucault eftersom de båda spenderade mycket tid på Carolina Rediviva, och genom Michel träffade han sin fru, Foucaults franska kollega, och ironiskt nog (än en gång) blev han sedermera omhändertagen av ännu en stor fascistisk forskare, denna gång ytterligare en svensk sådan – professor Björn Collinder, bl a expert på samiska studier och samiska språk. 1975 blev han slutligen Sveriges och Nordens förste professor i japanska efter en kampanj mot denne som även hade rasistiska inslag – professor Cho blev därmed också sannolikt Sveriges och möjligen Nordens förste icke-vite professor någonsin.

Under sin tid i Sverige var han samtidigt persona non grata i relation till den sydkoreanska regimen och ambassaden p g a hans hållning i Koreafrågan, och han hade också kontakt med andra koreakännare i västvärlden som delade hans åsikter om det amerikanska imperiet och om militärjuntan i Sydkorea, såsom professor Bruce Cumings i USA. Professor Cho avled 2012, men i april i år kommer hans självbiografi på svenska som redan givits ut i Sydkorea med rikligt bildmaterial från hans långa och dramatiska liv som sammanfattar både det japanska och det amerikanska imperiets uppgång och fall, liksom delar av svensk nutidshistoria.