Om deklassering bland invandrade akademiker

Läs Duraid Al-Khamisis reportage om den nedåtgående klassresan bland högutbildade födda i Afrika, Asien och Sydamerika i dagens SvD Kultur: http://www.svd.se/kultur/morka-kroppar-pa-resa-nerat-i-samhallshierarkin_8903840.svd

Totalt arbetar uppemot 60% av de högskoleutbildade födda i Afrika, Asien och Sydamerika inom ett yrke som kräver lägre utbildningskrav, det vill säga de är överkvalificerade/överutbildade, bortsett från att sannolikheten är mindre att de överhuvudtaget har ett jobb jämfört med inrikes födda. De högskoleutbildade födda i Afrika, Asien och Sydamerika är särskilt överrepresenterade inom de yrken som kännetecknas av inga eller små krav på utbildning: ca 15% av de högskoleutbildade invånarna födda i Afrika, Asien och Sydamerika hittas inom sådana yrken att jämföra med endast 1% bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning. Omvänt arbetar ej mer än uppemot 35% av de högskoleutbildade invånarna födda i Afrika, Asien och Sydamerika inom ett yrke som kräver högskoleutbildning.

Tendensen håller i sig även bland ”andrageneration:arna” med svensk högskoleexamen (de som är födda i Sverige och har två föräldrar födda i Afrika, Asien och Sydamerika). Även adopterade (de som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika och har adopterats av vita föräldrar) och blandade (de som är födda i Sverige och har en förälder född i Afrika, Asien eller Sydamerika och en vit förälder) uppvisar likt ”andrageneration:arna” en sådan nedåtgående klassreproduktionsstatistik från en generellt borgerlig till en generellt proletär status.

Omvänt går det t o m statistiskt bättre för de vita invandrarna och deras barn med högskoleutbildning än för högskoleutbildade infödda majoritetssvenskar. Och omvänt är en relativt hög andel vita svenskar med högbetalda yrken underutbildade, det vill säga de saknar högskoleexamen. Risken att som högskoleutbildad icke-vit vara arbetslös, ha ett yrke utan utbildningskrav, ha låg lön osv är m a o i Sverige statistiskt mycket hög. Risken att som högskoleutbildad vit vara arbetslös, ha ett yrke utan utbildningskrav, ha låg lön osv är i Sverige omvänt statistiskt mycket låg.