De svenska proapartheidvännerna

Under 1980-90-talen fanns det även svenska ”Sydafrikavänner” som kämpade mot Mandela och ANC, och för att bevara apartheidsystemet och den vita minoritetens makt. Bland dessa hittades näringslivsföreträdare som Adolf Lundin (Lundin Oil), politiska skribenter som Arvid Fredborg (m), och inte minst kretsen kring Sverige-Sydafrika Sällskapet som stöddes av delar av den svenska industrin och leddes av lektor Åke J Ek (Stockholms universitet), redaktör Tommy Hansson (då bl a NyD, idag SD) och politikern Patrik Gyllenhammar (m).