Ängsliga Filminstitutet

Intervju med mig angående den animerade belgiska filmen Jag och mina två mammor som Svenska filminstitutet nu distribuerar till skolorna: http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Nyhetslista/Den-adopterades-berattelse-maste-ocksa-horas

Notera dock att den svenska titeln är både märklig och anpassad till en färgblind OCH adoptionsvänlig kontext (Sverige är då världens mest adopterande/adoptionsvänliga land) samt att flera filmkonsulenter (varav flera själva är adoptivföräldrar) var emot filmen då den uppfattas som extremistisk och som anti-adoption (och allt detta märks mellan raderna i intervjun).