Svenska rasregister

Det finns en lång tradition just i Sverige av att registrera minoriteter utifrån en (ras)biologisk definition: Under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet förde svenska staten särskilda register över resande, romer och judar, och i Norrland registrerades samer i folkbokföringen ända sedan slutet på 1700-talet. http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning