Folkhemmet som rashem

”Landsfadern” Per Albin om folket i riksdagen 1929: ”Där klassbegreppet verkar avgränsande och isolerande, där öppnar folkbegreppet i stället vägarna till samförstånd och samverkan.” På den tiden var ordet folk utbytbart med ordet ras – m a o folkhemmet var också rashemmet, med dåtidens språkbruk det ultimata hemmet för den ädlaste och renaste delen av den nordiska vita rasen.