Svensk färgblind antirasism får kritik

Referat från FNs utfrågning rörande hur Sverige efterlever konventionen mot rasdiskriminering (och utifrån att Sverige saknar statistik om minoriteters situation samt att Sverige som första/enda land i världen har avskaffat ordet ras i sig) som säger allt:

FN kritiserar svenska lagar (ur DN 24 aug. 2013)

Förhör i Genève. FN vill ha svensk lag mot diskriminering

Sverige fick kritik när regeringsföreträdare i går förhördes av FN:s kommitté för att avskaffa rasdiskriminering. FN-kommittén är bland annat bekymrad över hatbrott och rasistisk propaganda i Sverige och över att begreppet ras tas bort från svensk lagstiftning.

I går och i förrgår fick stats­sekreterare Jasenko Selimovic (FP) från Arbetsmarknadsdepartementet försvara att Sverige inte lever upp till FN:s konvention mot rasdiskriminering på alla punkter.

FN-kommittén var bland annat kritisk till att Sverige inte för statistik över människors etnicitet eller religiösa tillhörighet. Det gör det svårare att kartlägga diskriminering,

–Erfarenheterna i historien av att registrera religion och etnicitet, till exempel judar och romer, är så dåliga att vi är fast beslutna att låta bli, sade Jasenko Selimovic till DN när förhöret i Genève var avslutat.

Sverige fick också kritik för att inte ha förbjudit rasistiska organisationer.

–Vi vill bemöta rasismen med andra medel, säger statssekreteraren.

Han fick också bemöta kritik mot att begreppet ras håller på att tas bort ut svensk lagstiftning. FN-kommittén befarar att det kommer att försvåra arbetet mot rasdiskriminering.

–Ras finns inte, det är en social konstruktion som inte existerar i verkligheten, försvarar Jasenko Selimovic regeringens linje.