Drottning Silvia och Svensk-tyska föreningen

Drottning Silvia (och högst troligen också kungen) deltar snart i Svensk-tyska föreningens (STF) 100-årsjubileum (i form av en jubileumsmiddag som äger rum i slutet av september innevarande år). Silvia är föreningens ständiga beskydare, och dess mångårige f d ordförande och hedersledamot, den ökände naziveteranen S Gunnar Edlund, f d överläkare vid Danderyds sjukhus och bosatt i Täby, som började sin extremhögerkarriär i SNF redan som läkarstudent på 1950-talet (idag är han troligen SD:are), står för föreningens smått tvättade historieskrivning i jubileumsboken som precis nyss gavs ut. STF var under 1930- och 40-talen en nazistisk förening för den svenska pro-tyska överklassen som använde sig av hakkorset som logo (och med Folke Bernadotte som sekreterare bjöd STF in i stort sett samliga nazikoryféer till Sverige för välbesökta möten på Grand Hotel), och ända in på 1980-talets slut dominerades föreningens ledning och styrelse av överklassnazister (förutom Edlunds historiska exposé över STF innehåller jubileumsboken, finansierad av Riksbankens jubileumsfond, artiklar skrivna av namnkunniga svenska Tysklandsvänner och Tysklandskännare såsom Dick Harrison, Birgitta Almgren och Sture Packalén). STF har genom åren samlat kungafamiljen, ”kändispolitiker” som Bildt, näringslivsföreträdare som Wallenberg m fl ”aktningsvärda medborgare” som medlemmar tillsammans med namnkunniga högerextremister av Edlunds typ – d v s föreningen har helt enkelt fungerat som en mötesplats för de svenska eliterna och de svenska (överklass)nazisterna.