Den brittiska högskolevärlden och ras

The Independent skriver om representationen av minoriteter inom den brittiska högskole- och forskarvärlden: I Storbritannien har de åtminstone statistik rörande hur läget ser ut – t ex har tydligen ej mer än 0,04% av de fast anställda lärarna och forskarna karibisk eller afrikansk bakgrund. Totalt har 12,6% inom den brittiska akademin minoritetsbakgrund. Inom den svenska högskole- och forskarvärlden kan det dock möjligen vara så att ej mer än 2-3%, rätt troligt färre än 5%, av alla fast anställda lärare och forskare har utomeuropeisk bakgrund – det finns dock inga siffror på detta (d v s det är min gissning). http://www.independent.co.uk/student/news/race-discrimination-in-academia-has-not-improved-over-past-20-years-8578045.html