Svensk färgblind antirasism förenar högern och vänstern

En höger- och vänsterdebattör förenas i fortsatt radikal svensk färgblindhet, och kräver ett slopande av utländsk bakgrund-kategorin i den svenska antirasismens namn. Allt utom medborgarskap och födelseland föreslås tas bort, vilket gör att det blir omöjligt att föra jämlikhetsstatistik om olika minoritetsgruppers situation i Sverige (så är redan situationen i Frankrike): http://www.dagensnyheter.se/Articles/2013/07/21/Slopa-kollektiva-identiteter-i-den-officiella-statistiken/