Majoritetssvenskar har det bra

Jag erhöll nyss en helt unik statistikbeställning från SCB till Sveriges hittills största empiriska vithetsstudie, som handlar om vita majoritetssvenskar i Södra Botkyrka, och som definieras som samtliga som ingår i svensk bakgrund-kategorin minus alla adopterade och blandade. Av samtliga vita majoritetssvenskar i Södra Botkyrka är ej mer än 2,5% arbetslösa (motsvarande siffra bland majoritetssvenskar i hela riket låg på 3,1% i maj 2013, och vilket då ska jämföras med 20% eller mer bland dem med bakgrund i Afrika och Asien).

Bland unga vuxna (upp till 25 år) är arbetslösheten så låg som 1,5%, och vilket tyder på att de allra flesta arbetslösa unga vuxna är icke-vita svenskar både i Botkyrka och i riket i stort. Ohälsotalet bland vita svenskar i Södra Botkyrka ligger på 17,9 dagar – bland vita män ej mer än 14,5 dagar (och vilket ska jämföras med ca 35-40 i Norra Botkyrka). Allt detta indikerar att den absoluta majoriteten av vita svenskar idag har det bra (socioekonomiskt), och också verkar må bra (psykosocialt) (jämfört med situationen för icke-vita svenskar). Det är exceptionellt att statistiken ser så bra ut för vita svenskar just i Södra Botkyrka, då denna del är en traditionellt proletär del av Stor-Stockholm (jfr t ex Vantör), och trots att många LO-yrken försvunnit på senare år just i storstadsregionen.