Per Wirtén om debatten om rasbegreppet

Per Wirtén skriver klokt som alltid om debatten om rasbegreppet vara eller icke-vara: ”Att hudfärg gör skillnad i vardagen är en obehaglig upptäckt. När diskussionen nu (äntligen) börjat uppmärksamma vit hudfärg som ett slags privilegium verkar toleransen upphöra. Är det därför både Lena Andersson och Jasenko Selimovic misstänkliggör den våg av vittnesmål som i vinter trängt in i offentligheten? Andersson kallar det att essentialisera erfarenheter. Selimovic lanserar det förrädiska begreppet ”diskrimineringsprivilegiet”.”: http://www.dagensarena.se/opinion/liberal-brandfackla-mot-antirasismen