Om synen på asiater i dagens Sverige

Artikel i Ottar om den eskalerande hyper(hetero)sexualiseringen av asiatiska kvinnor och om den likaledes alltmer accentuerade av(hetero)sexualiseringen av asiatiska män, samt slutligen om infantiliseringen av dem båda (och om konstruktionen av frigjorda, jämställda vita kvinnor och konstruktionen av maskulina, virila vita män): http://www.ottar.se/artiklar/f-rv-ntas-t-la-vad-som-helst