Anders Carlberg

Utan att vanhedra en nyligen avliden människas minne så vill jag ändå påminna om att Anders Carlberg på flera viktiga sätt bidrog till framväxten av den moderna svenska naziströrelsen såsom den utvecklades under 1980- och 90-talen (säkerligen så klart utan att han själv var medveten om det och fr a ville det, som den f d maoist han ändå var), d v s under den avgörande period för den svenska naziströrelsen när åldrade ”gammelnazister” och ”överklassfascister” ersattes av unga ”nynazister” nästan precis innan rörelsen höll på att dö ut av sig själv (d v s i stort sett rent biologiskt = utan skinheadsubkulturen och vit makt-musiken hade den svenska naziströrelsen s a s varit blott och bart en skugga av sitt forna jag idag).

Carlberg bidrog till formerandet och framväxten av skinheadsubkulturen, till grundandet av terroristgruppen VAM (som ägde rum i anslutning till Fryshuset där gruppens blivande aktivister hittade varann och lärde sig föreningsteknik) och kanske fr a till den under några år på 1990-talet oerhört framgångsrika svenska vit makt-musikindustrins utveckling.