Familjen Stenbeck och extremhögern

Apropå SVTs dokumentärserie om Jan Stenbeck – det finns (inte förvånande) en del intressanta högerextrema kopplingar till Kinnevik/Stenbeck-sfären (liksom det gör till de flesta av de andra större svenska näringslivssfärerna) – här följer några axplock: Jan Stenbecks farfars (=Hugo Stenbeck senior=den som grundade och byggde upp själva Kinnevik/Stenbeck-sfären) båda affärskompanjoner Wilhelm Klingspor, 1:e hovjägmästare, kommendator för Johanniterorden i Sverige, domare och friherre (bosatt på Hellekis säteri och far till Carl-Gustaf Klingspor som var Jan Stenbecks fars=Hugo Stenbeck juniors affärskompanjon och även känd som stor donator åt Lundsbergs internatskola), och kabinettskammarherre, godsägare och riksdagsledamot Robert von Horn (far till Carl-Fredrik von Horn som också var Hugo Stenbeck juniors affärskompanjon) vilka alla tre tillsammans grundade maktbolaget Kinnevik 1936 (namngivet efter en mindre ort belägen bredvid Wilhelm Klingspors säteri) var båda medlemmar i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland (1942-43 resp. 1942, d v s när Nazi-Tyskland stod på höjden av sin makt – Jan Stenbecks farfar har dock ännu inte hittats i några av de efterlämnade högerextrema matriklarna – det går dock att anta att han delade sina båda affärskompanjoners politiska åsikter).

Det bör nämnas att familjerna Klingspor och von Horn fortfarande idag är storägare i Kinnevik/Stenbeck-sfären (med företag som Metro, Tele2, TV3, MTG, CDon m fl). En annan person som tillhört Kinnevik-sfären, Gösta Luthman, direktör för Marma-Långrörs AB, hade bakgrund i fascistiska Sveriges nationella förbund, och Hans von Kantzow, disponent för Ramnäs bruk (som var medarbetare åt Jan Stenbecks far Hugo Stenbeck junior), var medlem i Svensk-tyska föreningen (och för övrigt släkt med Hermann Görings svenska fru Carin von Kantzow). Dessutom kan nämnas att Thage G. Petersons i sin självbiografi nämner att han sammanträffat med Korsnäs-direktören Nils Landqvist, en av Jan Stenbecks många direktörer, kring en månad efter mordet på Olof Palme, vilken berättade för Thage att han i näringslivskretsar före mordet hört rykten om att Palme skulle dödas och att det på Operakällaren ”inte på år och dag” hade serverats så mycket champagne som efter att mordet blivit känt. Sedan går det ju alltid att påminna om att Jan Stenbecks syster Margaretha af Ugglas, sedermera utrikesminister, höll föredrag för överklassfascistiska Ungsvenska klubben 1985, kanske p g a att hennes man Bertil af Ugglas släkting Claes af Ugglas var medlem i Sveriges nationella förbund och siste chefredaktör för dess tidning Fria Ord.