Svenskhetens kärna

DN-redaktören Peter Wolodarski skriver om hur svenskhetens kärna utgörs av en kombination av utseende och släktskap, d v s det handlar i grunden om ras och blod, d v s för att bli behandlad/betraktad som svensk till fullo (av de som till fullo räknas som svenskar) så krävs det dels att vara ”helvit” och/eller dels att vara blodsmässigt släkt med ”helsvenskar”, vilket gör att svenskheten inte bara är ett ypperligt exempel på en blod och jord-baserad rasgemenskap (faktiskt idag det kanske bästa exemplet, åtminstone i västvärlden) utan också gör den till en klanbaserad tribalistisk gemenskap: http://www.dn.se/ledare/signerat/blodet-och-jorden-fortsatter-pragla-synen-pa-svenskhet