Hakon Swenson

Jag upptäckte idag att ICA-koncernens/rörelsens grundare, den legendariske entreprenörikonen Hakon Swenson, var medlem i pronazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland och läsare av den radikalt antisemitiska tidningen Nationen (möjligen också en av dess bidragsgivare) under kriget. Swenson är väl i gott sällskap som högerextremist inom den svenska industrin och näringslivet – bl a kan i sammanhanget nämnas ASEA-direktörerna Sigfrid Edholm, Ragnar Liljeblad och Curt Nicolin, IKEAs Ingvar Kamprad, Gulins Sven Gulin, Skandias Knut Andersson, Electrolux Sven André, Bongs Gustaf Bong, Hermods Gustaf Carne, Bolinders Birger Dahlerus, SEBs Magnus Cavalli-Björkman, Wasa-arvtagaren och Pirate Bay-finansiären Carl Lundström, Esseltes Nils Edholm, Wranglers Ulf Engquist (Gunilla Ponténs man – även deras son hittas i matriklarna), SCAs Bertil Haslum, Kockums Peter Kockum, Astras Sven Arne Nordlindh, Getinges Carl Stéen, Skanskas Ernst Wehjte, Weibulls John Weibull och Bofors Claes-Ulrik Winberg.