Svenska rasord

Apropå svenska rasord och oförmågan att förstå att icke-vita också är svenskar – det skadar inte att här citera ur ett uttalande från Polisförbundet från 2010 som kom till efter flera medieavslöjanden om att det svenska n-ordet i olika versioner (”blå-N”, ”N N-sson”, ”Oscar N” o s v) använts av poliser i tjänst och i text i internt utbildningsmaterial, och där det stod att poliserna riskerar att utsättas för en ”värdegrundspanik” vilket kan resultera i en ”skräckstämning” inom kåren (d v s ett närmast övertydligt exempel på vit psykos från det offentliga Sveriges sida): ”En ytterst allvarlig värdegrundsfråga är den om hur vi skall förhålla oss till varandra. Det vi kan konstatera i dagsläget är att vi väljer att prata förbi varandra i dessa frågor. Det är viktigt att ta upp synpunkter i det forum man befinner sig i. Det vi annars är på väg in i är livet man levde i gamla Östeuropa. (…) Ett angiverisystem dödar all diskussion och begränsar yttrandefriheten. En öppen diskussion i värdegrundsfrågor är vital. Vad håller vi på med? (…) Vad håller vi på med?”. För en analys av svenska rasord – se http://bibl.sh.se/publikationer_new/vara_publikationer/Den_interkulturella_blicken_i_pedagogik/diva2_534554.aspx (kapitlet ”Ord som sårar”).