Makode Linde

Det går nu att konstatera att nästan alla (vita) antirasister, (vita) akademiker, (vita) kulturarbetare, (vita) hbtq-personer och (vita) progressiva ställer sig bakom Makode Linde och hans konst i namn av antiborgerlig radikalism och progressiv antirasism när Linde samarbetar med och stöds av n-ordsförsvarare som Alexander Bard och Joanna Rytel, och i det närmaste totalt backas upp av en (vit) kultur-, konst-, medie- och forskarvärld som kallar all (icke-vit) kritik för identitetspolitik, omvänd rasism och politisk extremism.