Ruben Östlunds Play

Genom Ruben Östlunds Play och debatten kring filmen har den vita svenska antirasismen fullständigt gått in i väggen, löpt amok och kapsejsat, bevisat sin egen oförståelse och otillräcklighet inför ett nytt Sverige och en ny svenskhet, sin egen megalomaniska självgodhet och framför allt avslöjat sin egen monologiska vithetspsykos.