Svenska spels reklamfilm

Alexander Elers, art director:n bakom årets svenska reklamfilm (Svenska Spels http://www.youtube.com/watch?v=ImTILDa3Ccc&feature=youtu.be) som är ett praktexempel på både svensk ”gulinghumor” och (ny)kolonial nostalgi, och som också har producerat flera andra svenska ”gulinghumor”-klassiker inom reklamfilmsgenren (bl a Scans http://www.youtube.com/watch?v=ntELZdoJV9Q och ICAs http://www.youtube.com/watch?v=H_LxhW8NGls) svarade detta när jag frågade honom varför han deltar i produktionen av rasstereotyper: ”Jag beklagar att du uppfattar filmerna så negativt, det har aldrig varit min, byråns eller våra kunders avsikt. Jag vill verkligen understryka att det är mig helt främmande att jag skulle hysa förakt gentemot asiater. Däremot inser jag att perspektiven kan vara olika och tar med mig ditt inspel i framtiden. Vänliga hälsningar, Alexander Elers”.